Jesteś tutaj: Home » Historia, Wydarzenia » Siedem wieków Bielska-Białej jubileusz miasta

3 czerwca 1312 roku książę cieszyński Mieszko I nadał bielskim mieszczanom pierwszy przywilej. Dokument ten do dziś jest najstarszym źródłem historycznym poświadczającym istnienie Bielska jako osady miejskiej. Z tej okazji Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne wspólnie z Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zorganizowało sesje naukową pt. Siedem wieków Bielska-Białej. Na zakończenie, której na Starym Rynku z inicjatywy BBTH odsłonięto ufundowaną przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej okolicznościową tablicę.
Sesja zawierająca ponad 20 referatów została przeprowadzona w sali senackiej w budynku rektoratu Akademii przy ul. Mickiewicza 24 w dniach 30-31.05.br. ? Nasza konferencja to próba zaprezentowania aspektów historycznych, kulturowych i przemysłowych ważnych dla kształtowania dziejów naszego miasta na przestrzeni wieków. Referentami byli historycy, archeolodzy, historycy sztuki, językoznawcy, socjolodzy i inni pracownicy nauk, zajmujący się w swych badaniach w różnym zakresie tematyką bielską ? informował dr Bogusław Chorąży, prezes BBTH. Uczestnikami sesji byli członkowie Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego, naukowcy z Akademii Techniczno-Humanistycznej, a także zaproszeni goście. Na konferencji pojawiły się również informacje o nowych dokumentach do dziejów miasta, które wzbogaciły dotychczasową wiedzę historyczną i będą przyczynkiem do poszerzenia wiedzy o jego historii. Co po raz kolejny pokazuję, że badania naukowe nigdy się nie kończą. BBTH zapowiedziało, że opublikuje prezentowane referaty, dzięki czemu jeszcze większa liczba osób będzie mogła zapoznać się z prezentowanymi tam treściami, które nie sposób  omówić w krótkim artykule.
Patronat nad konferencją objął rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik, który wyraził ogromną radość, że akademia nabiera coraz bardziej humanistycznego charakteru. O potrzebie istnienia świadomości historycznej i wiedzy o czasach przeszłych przekonywali w swoich wypowiedziach zarówno ks. bp. Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz ks. bp Pawłem Anweilerem zwierzchnikiem kościoła ewangelicko- augsburskiego, którzy byli obecni na sesji.
Program konferencji nie ograniczał się tylko do klasycznych wykładów i dyskusji, ale wzbogacono o działania edukacyjne i popularyzatorskie przeznaczone dla studentów oraz miłośników dziedzictwa historycznego i kulturowego naszego miasta. Przybrały one formę wycieczek terenowych, projekcji filmów oraz okolicznościowych wystaw. A wszystko, po to, aby zaprezentować w maksymalnie atrakcyjny sposób kilkanaście tematów ukazujących różne aspekty życia na terenie miasta przez 700 lat. Podsumowując całość konferencji dr Jerzy Polak, prezes honorowy BBTH powiedział: -        Nasza wspólna z ATH konferencja naukowa zatytułowana umownie ?Siedem wieków Bielska-Białej? zakończyła się w moim odczuciu pełnym sukcesem. Wygłoszonych zostało w ciągu dwóch dni 15 referatów i 7 komunikatów, uzupełnionych o liczne głosy dyskusyjne, pokaz kilku impresji filmowych o naszym mieście, okolicznościową wystawę i warsztaty terenowe. Chociaż wydarzeniem wywoławczym konferencji była okrągła rocznica wydania przez Mieszka cieszyńskiego cennego przywileju dla mieszczan bielskich (3.06.1312), jej treść wypełniły nie tylko wystąpienia o średniowieczu, ale także o czasach nowożytnych i XX wieku. Należy podkreślić, że większość referatów i komunikatów prezentowała dotąd nieznane nauce lub słabo rozpoznane zjawiska, wydarzenia i działania z historii Bielska, Białej i wreszcie Bielska-Białej. Dla przykładu wspomnę tu tylko o takich interesujących tematach jak: początki Bielska w świetle badań archeologicznych (Bożena i Bogusław Chorążowie), granice Lasu Miejskiego Bielska w kartografii (Piotr Kenig), działalność architekta Alfreda Wiedermanna w XX w. (Przemysław Czernek), fortyfikacje z czasów II wojny światowej (Dominik Kasprzak), czy osiągnięcia naukowe bielskiej filii Politechniki Łodzkiej (prof. dr Marek Trombski). Prawdziwym ?hitem? był brawurowo wygłoszony referat prof. dr. Jacka Warchali na temat naszego miasta jako przestrzeni ideologicznej, który przerodził się w niezapomnianą wieczorną dyskusję licznie zgromadzonej publiczności.
Konferencja, zorganizowana z wielkim entuzjazmem przez członków Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego oraz grono uczonych z Akademii Techniczno-Humanistycznej pod patronatem jej rektora prof. dr. Ryszarda Barcika, ujawniła nie tylko młode talenty naukowe działające w obu instytucjach, niewyczerpane bogactwo tematów związanych z naszym miastem, ale także sensowność tego typu interdyscyplinarnych spotkań naukowych. Obecne stało się miejscem ciekawej konfrontacji historyków, polonistów, językoznawców, historyków sztuki, archeologów, inżynierów, muzealników, archiwistów i pedagogów. Ich plonem będzie publikacja wszystkich wystąpień konferencyjnych zapowiadana jeszcze w tym roku. Wszakże głównym postulatem płynącym ze spotkania, podkreślanym przez wielu autorów referatów, jest potrzeba prowadzenia i poszerzenia badań humanistycznych o Bielsku-Białej ? podsumował dr Jerzy Polak.
Konferencję ?Siedem wieków Bielska-Białej? prowadzili: prof. dr Zofia Kowalik-Kaleta (ATH), dr Jerzy Polak (BBTH) oraz dr. Bogusław Chorąży (BBTH).
Kulminacyjnym, a jednocześnie końcowym punktem konferencji było odsłonięcie na Rynku Starego Miasta w Bielsku tablicy upamiętniającej postać Mieszka I Cieszyńskiego ? założyciela osady miejskiej w Bielsku. Tablice pamiątkową wykonał prof. Jerzy Herma.
- Blisko 700 lat temu ? 3 czerwca 1312 roku spisano w Bielsku dokument, w którym książę cieszyński Mieszko I podarował mieszczanom bielskim las pomiędzy Mikuszowicami a Kamienicą. Nie jest to wyłącznie kolejny fakt historyczny wpisujący się w kalendarium dziejów naszego miasta. To wydarzenie znamienne, które legło u podstaw przyszłości naszego miasta. Wbrew pozorom nie chodzi tylko o to, że jest to jak, na razie najstarszy dokument wymieniający nazwę Bielsko (jakie było brzmienie tej nazwy w tym czasie nie wiemy, gdyż oryginał dokumentu spisany po łacinie się nie zachował, znamy jedynie jego odpis spisany w późniejszym czasie w języku niemieckim, gdzie pada nazwa Bielitz). Publikację nowych źródeł, które można odnieść do lat 1290-1310 zapowiedział ostatnio na konferencji naukowej ?Siedem wieków Bielska-Białej? dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Nie jest to jednak nic zaskakującego – wszak badania archeologiczne potwierdzają najstarsze ślady osadnictwa z terenu wzgórza staromiejskiego już w początkach XIII wieku, w tym czasie istniał również gród starobielski.
Doniosłość dokumentu z 1312 roku nie polega na jego pierwszeństwie w wymienieniu nazwy naszego miasta, ale w określeniu jego mieszkańców jako mieszczan ? a więc poświadczeniu istnienia Bielska jako osady miejskiej. Ma to fundamentalne znaczenie. Nie jest to osiedle wiejskie jakich wiele istniało w ówczesnym czasie na terenie księstwa cieszyńskiego. Bielsko z 1312 roku to miasto ? a więc ośrodek o zdecydowanie wyższym w porównaniu do osiedli wiejskich – prestiżu i znaczeniu ? dający szansę dalszego rozwoju jego mieszkańcom przez rozwój handlu i rzemiosła.
Bielsko z 1312 roku to prawdopodobnie rodzące się dopiero miasto ? stąd nagląca zapotrzebowanie na budowę domostw i fortyfikacji (wiemy o tym, że początkowo były one drewniano-ziemne). Tej potrzebie miała zapewne służyć darowizna książęcego lasu. Przy okazji padają nazwy dwóch wsi: Mikuszowic i Kamienicy, które dziś stanowią dzielnice naszego miasta- mówił przed odsłonięciem tablicy prezes BBTH Bogusław Chorąży.
Tablica powstała z inicjatywy BBTH, a została sfinansowana przez samorząd miasta. Symbolicznego odsłonięcia jej dokonał Jacek Krywult, prezydent miasta oraz Przemysław Drabek, wice przewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Przed jej odsłonięciem wystąpił zespół wokalny PINOKIO.
Jacek Kachel

 

© 2012 Gazeta KURIER BIELSKI informacja-reklama Bielsko-Biała · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress